• BIURO
  TŁUMACZEŃ
  MIDENA

  Najlepsze tłumaczenia w rozsądnej cenie
 • BIURO
  TŁUMACZEŃ
  MIDENA

  Najlepsze tłumaczenia w rozsądnej cenie
 • BIURO
  TŁUMACZEŃ
  MIDENA

  Najlepsze tłumaczenia w rozsądnej cenie
TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE

Kim jest tłumacz przysięgły

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego uprawnioną do wykonywania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy, sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym oraz dokonywania tłumaczeń ustnych.  Jego działalność uregulowana jest w Ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Od roku 2005 warunkiem uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu jest pomyślne zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego, potwierdzone uzyskaniem świadectwa wydanego przez Ministra Sprawiedliwości. Tłumacz współpracuje z sądami, prokuratorem, Policją oraz organami administracji publicznej.

 

Jak wygląda tłumaczenie poświadczone (przysięgłe)

Status tłumaczenia poświadczonego (potocznie, lecz błędnie nazywanego „tłumaczeniem przysięgłym”) otrzymuje tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Do uwierzytelniania tłumaczeń służą pieczęć oraz podpis tłumacza przysięgłego. Oprócz przekładu tłumacz dokonuje także opisu dokumentu oryginału, z uwzględnieniem elementów takich jak podpisy bądź pieczęci. W formule poświadczającej znajduje się adnotacja, czy tłumaczenie sporządzono na podstawie oryginału, kopii bądź skanu. Tłumaczenia poświadczone okazywane są w sądach, Urzędach Stanu Cywilnego, u notariusza, w banku oraz w innych instytucjach, dlatego ważne jest, aby nie dokonywać samodzielnych zmian ani dopisków na takim dokumencie.

 

Rodzaje tłumaczeń poświadczonych

Do najczęściej spotykanych dokumentów wymagających uwierzytelnienia tłumacza przysięgłego należą:

– akty notarialne

– umowy

– pisma sądowe

– akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu

– świadectwa szkolne i dyplomy szkół wyższych

– zapytania o niekaralność

– odpisy z rejestrów

– dokumenty samochodowe wymagane do rejestracji