• BIURO
  TŁUMACZEŃ
  MIDENA

  Najlepsze tłumaczenia w rozsądnej cenie
 • BIURO
  TŁUMACZEŃ
  MIDENA

  Najlepsze tłumaczenia w rozsądnej cenie
 • BIURO
  TŁUMACZEŃ
  MIDENA

  Najlepsze tłumaczenia w rozsądnej cenie
REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI
 • Regulamin

  • Biuro Tłumaczeń Midena wykonuje tłumaczenia pisemne i ustne, zwykłe i poświadczone z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski.
  • Wszystkie dokumenty zlecone do tłumaczenia oraz informacje będące przedmiotem tłumaczenia objęte są poufnością.
  • Rozpoczęcie tłumaczenia następuje po zleceniu tłumaczenia drogą mailową i otrzymaniu potwierdzenia zwrotnego od Biura. Istnieje również możliwość osobistego dostarczenia oryginałów dokumentów, przesłania ich pocztą lub za pośrednictwem kuriera.
  • Tłumaczenia wykonywane są w tempie 6 stron rozliczeniowych dziennie, licząc od dnia następującego po zleceniu tłumaczenia przez Klienta.
  • Za tłumaczenia wykonywane w tempie 7-12 stron rozliczeniowych dziennie pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 50% ceny tłumaczenia.
  • Za tłumaczenia wykonywane w tempie powyżej 12 stron rozliczeniowych dziennie pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 100% ceny tłumaczenia.
  • W przypadku zleceń realizowanych w dniu zlecenia pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 100% ceny tłumaczenia.
  • Maksymalna odpowiedzialność Biura Tłumaczeń Midena ogranicza się do kwoty, jaką klient poniósł za wykonanie tłumaczenia.

Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO)

1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Tłumaczeń Midena – Ewa Pająk, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 48/88 03-982 Warszawa („Administrator”). Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@midena.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora

2. Administrator prowadzi serwis internetowy midena.pl („Serwis”).

3. Użytkownik Serwisu („Użytkownik”) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych niniejszą polityką prywatności.

4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:

a. udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej oraz do dalszego
kontaktu z Użytkownikiem w sprawie wykonania tłumaczenia,

b. wykonania usług tłumaczeniowych.

6. Dane Użytkownika są również przetwarzane w celu wykonywania umów, których stroną jest Użytkownik, lub do podjęcia innych działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem
umowy.

7. Dane Użytkownika są również przetwarzane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych), w tym w szczególności do celów:

a. dokonywania rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego;

b. prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i innych właściwych przepisów polskiego prawa;

c. egzekwowania należności zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów polskiego prawa.

8. Administrator przetwarza dane Użytkownika takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, dane zawarte w plikach przekazanych do tłumaczenia.

9. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:

a. Pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące z Administratorem;

b. biura rachunkowe współpracujące z Administratorem;

c. Podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora, w tym w szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail;

d. Podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora;

e. Podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów fakturowych i banki;

f. Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

10. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez okres prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem, okres niezbędny do prawidłowego wykonania umów zawartych z Użytkownikiem, okres niezbędny do dokonania rozliczeń podatkowych dotyczących Użytkownika oraz wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji rachunkowej;

11. Prawa, które przysługują Użytkownikowi:

a. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia.

b. Prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

c. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich całkowitego usunięcia – „prawo do bycia zapomnianym”.

d. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

e. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: biuro@midena.pl

12. Serwis midena.pl korzysta z plików cookies. Zgoda na cookies nie oznacza, że dane Użytkownika będą przetwarzane w celach marketingowych i sprzedażowych.

13. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

14. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator serwisu.

15. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

16. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik serwisu korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

17. Utrzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

18. Określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

19. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

20. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Klienci serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

21. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu midena.pl.

22. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

23. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może wyłączyć personalizację reklam, przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/